Wypełnianie wniosków w Niemczech

Wypełniamy wnioski do wszystkich urzędów. Głównym tematem jest z reguły kwestia „Kindergeld”

Kindergeld to fundusz na dzieci, który przysługuje każdemu rodzicowi który pracuje w Niemczech. Kiedyś można było odzyskać „Kindergeld” aż 4 lata wstecz, od 2018 roku już tylko pól roku od momentu złożenia wniosku.

Ważnym dokumentem do uzyskania takiego świadczenia jest zaświadczenie z Polski czy wnioskodawca pobierał polskie 500 plus (oczywiście w przypadku gdy dzieci mieszkają na terenie Polski). Takie zaświadczenie wystawia odpowiedni urząd wojewódzki, MOPS/GOPS wystawia takie zaświadczenia ale zaświadczenie z urzędu wojewódzkiego jest kluczowe. Ponieważ ten urząd rozstrzyga czy w ogóle należy się 500 plus.

Kindergeld można uzyskać na wszystkie dzieci, które nie skończyły 25. roku życia. Po 18. roku życia trzeba dosyłać zaświadczenie, czy dziecko nadal się uczy, w przeciwnym przypadku Kindergeld mu się nie należy.

Ponadto wypełniamy również wnioski do urzędu pracy. W przypadku gdy pracownik przepracował w ciągu 24 miesięcy chociaż 12 to należy mu się zasiłek dla bezrobotnych. Kolejnym ważnym warunkiem jest fakt ze osoba już bezrobotna jest zameldowana w Niemczech. W innym przypadku trzeba się ubiegać o zasiłek w Polsce.

Gdy osoba bezrobotna mieszka w Niemczech a pracowała wcześniej jeszcze w Polsce, musi uzyskać zaświadczenie z polskiego urzędu pracy PDU1. Urząd w Niemczech rozstrzygnie czy osoba bezrobotna ma prawo do dłuższego zasiłku niż pól roku. (Mówimy tu o przypadku gdy osoba bezrobotna przepracowała wymagane minimum aby otrzymać niemiecki zasiłek)

Wypełnianie wniosków do Jobcenter, do Sozialamt, do sadów, do Ausländerbehörde/urząd dla obcokrajowców, do wszystkich możliwych instytucji w których macie Państwo coś do „załatwienia”.

Zdajemy sobie sprawę ze niemiecka biurokracja jest bardzo rozwinięta i nie należy do najłatwiejszych, z tego tez powodu chcemy Państwu pomoc aby nie była ona tak bardzo obciążająca, a życie tu w Niemczech łatwiejsze.

PRZEJDŹ DO KONTAKTU